Słownictwo użyte w tekście

            


# Słowo Tłumaczenie Zdania

Created 01.01.2015

Created 01.01.2015
Zdania Dodaj do nauki Znam Nie znam go