Sito słów

Ustosunkowałeś się do znajomości wszystkich dostępnych słów.
Rozpocznij naukę nieznanych słów.

take care of

opiekować się

Czasownik Kategoria: Rodzina