KNOWN sn-dashboard.html

Powtarzanie słownictwa

      

Wybór tłumaczenia

.uśmiechać się szeroko


Czasownik
Wciśnij [1]

0 sekund


Zdania z tym słowem